ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ  ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ      17.02.20 

Η “ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΜΠΕΚΑ ”δραστηριοποιείται στην  Παραγωγή γαλακτοκομικών προϊόντων (γαλα,τυρί,κρεμες,παγωτό) έχοντας μια δυναμική αναπτυξιακή πορεία βασισμένη στην δημιουργία ικανοποιημένων πελατών  στοχεύει στην εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων και τεχνικών  για την παραγωγή ασφαλών προϊόντων που αποτελούν γευστική εμπειρία για τους καταναλωτές.  Η επίτευξη του σκοπού της εταιρείας εξυπηρετείται με την πλήρη και διαρκή  Δέσμευσή της στην :

• Η παραγωγή προϊόντων που να συμμορφώνονται στις Διατάξεις τους Κανονισμούς και Πρότυπα που τα αφορούν και είναι κατάλληλα για την χρήση που προορίζονται. • Κατευθυντήρια γραμμή η ποιότητα των προϊόντων, η οποία πρέπει να παρέχεται στον πελάτη σε όλα τα επίπεδα προδιαγραφών του με δραστηριότητες ελεγχόμενες και σωστά σχεδιασμένες. • Ικανοποίηση των διμερών συμφωνηθέντων απαιτήσεων ασφάλειας των πελατών. • Διατήρηση αποτελεσματικής επικοινωνίας με προμηθευτές, πελάτες και αρμόδιες αρχές ελέγχου ώστε να διασφαλίζεται επαρκής πληροφόρηση αναφορικά με την ασφάλεια τροφίμων. • Επιλογή των προμηθευτών με αυστηρές προδιαγραφές και κριτήρια καθώς και με συνεχή έλεγχο. • Στελέχωση της εταιρίας με προσωπικό υπεύθυνο και με γνώση, το όποιο να ανταποκρίνεται πλήρως στον σημαντικό του ρόλο για την διασφάλιση της υγιεινής των παραγομένων τροφίμων. • Συνεχής επένδυση της εταιρίας στην εκπαίδευση και επιμόρφωση του προσωπικού της. • Εφαρμογή Συστήματος HACCP  όπως προβλέπεται από τον Ευρωπαϊκούς  Κανονισμούς, και σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Διεθνούς Προτύπου FSSC22000:2018 . • Παροχή των απαραίτητων για την εγκατάσταση και την λειτουργία του συστήματος οικονομικών πόρων και μέσων • Συνεχής παρακολούθηση του συστήματος HACCP και επικύρωση της αποτελεσματικότητας του.  • Συνεχής βελτίωση του συστήματος HACCP, ώστε να καλύπτονται οι αυξανόμενες ανάγκες  πελατών & οι νέες απαιτήσεις της Νομοθεσίας
Το Πεδίο Εφαρμογής του Συστήματος Ποιότητας της “ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΜΠΕΚΑ ”είναι παραγωγή και  διανομή παστεριωμένου γάλακτος (βουβαλινό, αγελαδινό, αιγοπρόβειο) συσκευασμένο σε πλαστικά μπουκάλια, γαλακτοκομικά προϊόντα  (επιδόρπια γάλακτος,βούτυρο, γιαούρτι & ζυμούμενα προϊόντα γάλακτος) συσκευασμένα σε πλαστικούς περιέκτες σε προστατευτική ατμόσφαιρα κλεισμένο με πλαστικό φιλμ, τυροκομικά προϊόντα (λευκό τυρί άλμη, ημίσκληρα τυριά) σε μεταλλικούς περιέκτες με αλμη, σε κενό  και σε πλαστικούς περιέκτες & παγωτό σε χάρτινα κύπελλα με χάρτινο καπάκι.Όλο το προσωπικό της εταιρείας είναι υπεύθυνο για την διαχείριση της ποιότητας και της ασφάλειας των παραγόμενων προϊόντων της εταιρείας  και δεσμεύεται με ταυτόχρονες ενέργειες για μία συνεχή προσπάθεια, που αφορά την βελτίωση όλων των παρεχομένων προϊόντων και υπηρεσιών, θέτοντας πάντα ένα συγκεκριμένο χρονικό όριο και στόχους, που μπορούν να υλοποιηθούν και αποτιμηθούν με συγκεκριμένες μετρούμενες προδιαγραφές.      Η γνωστοποίηση της Πολιτικής Ποιότητας και Ασφάλειας Τροφίμων σε όλο το προσωπικό της εταιρείας αποτελεί μέρος της όλης διαδικασίας και αναφέρεται σε κάθε ευκαιρία που σχετίζεται με  θέματα ασφάλειας τροφίμων. Ο Διευθύνων Σύμβουλος, η Ομάδα ΣΔΑΤ και όλοι οι Προϊστάμενοι Τμημάτων είναι υπεύθυνοι για την εφαρμογή των δύο συστημάτων. στην περιοχή τους και πρέπει να είναι βέβαιοι ότι το προσωπικό τους είναι ενήμερο για τις απαιτήσεις του, όπως και τι ζητείται από αυτούς.  Οι Προϊστάμενοι μπορούν να αναθέσουν εργασίες σε εξειδικευμένους και έμπειρους υφισταμένους, αλλά η τελική ευθύνη είναι δική τους.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΜΠΕΚΑΣ ΔΗΜ. ΙΩΑΝΝΗΣ